PAUL MICHIELS - A SINGER'S HEART

PAUL MICHIELS - A SINGER'S HEART

2014
produkte,arrangementen
FRIMOUT - REGELS VAN HET SPEL

FRIMOUT - REGELS VAN HET SPEL

2013
produktie
BEN X - de musical

BEN X - de musical

2012
arrangementen,piano,keyboards
WILL TURA - IK BEN EEN ZANGER

WILL TURA - IK BEN EEN ZANGER

2012
Produktie,arrangementen,keyboards
Udo - Barrières

Udo - Barrières

2010
Produktie,arrangementen,keyboards
Will Tura - Onvergetelijk

Will Tura - Onvergetelijk

2009
Produktie,arrangementen,piano
Daens - de musical

Daens - de musical

2008
Orkestarrangementen
Will Tura - Tura In Symfonie 5

Will Tura - Tura In Symfonie 5

2007
Coproduktie,arrangementen,piano
Sofie - Songs in the key of love

Sofie - Songs in the key of love

2007
Orkestarrangementen